Bel ons: 088 22 00 888

Huub en Johan kwamen onafhankelijk van elkaar bij hetzelfde bedrijf werken. Ze vonden elkaars gelijke in het denken hoe je met klanten omgaat, hoe je hen behandelt en welke keuzes je maakt binnen de behandeling. Bovendien wilden ze ook graag bepaalde technieken in het maken van protheses en ortheses verder ontwikkelen. Huub: ‘We wilden allebei verder in ons beroep. Op het vlak van organisatie en behandeling en op het vlak van productie. Dat kregen we niet voor elkaar binnen het bedrijf waar wij beiden werkten. We besloten daarom om samen verder te gaan.’

Starten van bedrijf
De enige mogelijkheid om in de orthopedie te starten is door een ander bedrijf over te nemen. Met zo’n overname kunnen direct alle lopende contracten met zorgverzekeraars worden overgenomen. Huub en Johan kregen de mogelijkheid aangeboden om Van Lierop in Venlo over te nemen. ‘Na de overname liep het direct zo goed dat we na negen maanden besloten om Heckert in Geldrop over te nemen. Na zes jaar was de tijd rijp om beide aparte bedrijven samen te voegen en ontstond Heckert & van Lierop. We hebben toen in Eindhoven ons nieuwe hoofdkantoor neergezet.’ En waarom niet Lucassen & Bloks? ‘Onze namen zeggen niet zoveel over het bedrijf. Bovendien waren zowel Heckert als van Lierop bekende en goed aangeschreven bedrijven in ieder zijn eigen regio. Mensen hebben een bepaalde band met een bedrijf en die band wil je graag behouden en voortzetten’, legt Huub uit.

Overigens was het geen eenvoudige taak om zomaar een bedrijf over te nemen en kort daarop een tweede. Ook al liep alles voorspoedig, weet Johan: ‘Het was zeker niet eenvoudig. Financiën moet je op orde zien te krijgen en bovendien moet je een beleid neerzetten dat past bij de visie die Huub en ik hadden. Zeker toen we negen maanden later Heckert erbij kochten, moesten we ook nog eens twee culturen integreren. En eigenlijk drie, want enkele mensen van onze vorige werkgever waren met ons meegegaan.’

Johan vervolgt: ‘In de basis is het beroep van instrumentenmaker bij veel bedrijven hetzelfde. Leveren we min of meer eenzelfde soort product. Maar de focus op de klant en de dienstbeleving die de klant ervaart, juist dat deel van ons beroep staat vrijwel nooit centraal. De meeste orthopedische bedrijven zijn reactief georganiseerd. Om het even heel zwart-wit te zeggen: ze bellen wel als de prothese klaar is. Bij ons is de klant echt het vertrekpunt. Wij vinden het belangrijk met de klant te bespreken in wat voor proces hij of zij stapt wanneer een hulpmiddel nodig is. En welke afspraken er gemaakt moeten worden. Het is onze drijfveer dat we precies weten wat en waarom de klant het hulpmiddel nodig heeft en wat hij of zij ermee wil gaan doen. En dat we samen met de klant, letterlijk stap voor stap, tot een eindproduct komen.’

Drijfveren
Wat Huub motiveert in zijn vak is het menselijke contact. De tevredenheid en blijheid die voortvloeit uit het feit dat iemand door een prothese of orthese weer de gewone dagelijkse dingen kan doen. Of weer in het arbeidscircuit terug kan. ‘Een simpel, klein hulpmiddel kan zo’n enorm groot verschil maken! Emoties laaien soms hoog op. Dat mag ook. Een groot deel van onze klanten hebben een traumatische ervaring achter de rug. Niet iedereen kan zich even goed uiten en dan is het belangrijk dat je je kunt invoelen. Dat degene die bij je zit voelt dat je hem begrijpt; ook zonder veel woorden. Of als er een enorme huilbui loskomt. Die emoties grijpen mij dan soms ook aan en biggelen er ook tranen over mijn wangen …’

 

Gelukkig overheerst veelal de blijdschap bij de klanten. Huub vertelt verder: ‘Er zijn zoveel mensen die ik heel blij heb kunnen maken. Het is zulk dankbaar beroep. Want hoe klein de vraag ook is, de oplossing die je biedt maakt voor de klant altijd een groot verschil. Dat hoeft overigens niet altijd een hulpmiddel te zijn. Soms ligt de oplossing in het doorverwijzen naar een goede therapeut.’

Voor Johan geldt duidelijk hetzelfde. ‘Het mooiste in dit behandelvak is wanneer iemand, die niet meer of heel slecht kan lopen, dit door een prothese weer wel kan. De euforie van het moment dat iemand door een prothese weer loopt, dat is niet in woorden te vatten. Wat ik daarbij zelf zo speciaal vind, is dat we het hele traject doen. Je bedenkt een oplossing, maakt het zelf én volgt het op. Dat zie je niet veel in ons vak. Maar het geeft zo verschrikkelijk veel meerwaarde! Het geeft een enorme kick. En dat is nu exact onze onderscheidende visie.’

 

Doordat de bedrijfsvoering een steeds groter deel van zijn tijd opslokt, komt het moment dat Johan de behandelkant van het vak moet verlaten dichterbij. ‘Ik merk dat ons team zich in een rap tempo ontwikkelt. Het kennisniveau van Heckert & van Lierop stijgt snel. Dat tempo kan ik niet meer bijhouden met die ene dag per week in de behandelkamer. Het zou bijna raar zijn als dat wel mogelijk was. Het maken van protheses doe ik al langere tijd niet meer. Maar mijn drive is er niet minder om geworden. Die bezieling voor het vak zet ik nu in om de vakvolwassenen en de jonge aanwinsten binnen Heckert & van Lierop de liefde en passie voor het vak nog meer bij te brengen én te laten houden. Maar ook dat ze leren werken binnen de kaders van regels en financiële mogelijkheden die zijn afgebakend door verzekeraars. Dat is een gegeven. Niet altijd is alles mogelijk en ook dan wil je ervoor gaan de meest optimale oplossing voor de klant te realiseren.’


Het begint achter de werkbank
Johan werkte na zijn diensttijd als leerling autobekleder. Zowel oldtimers als nieuwe auto’s. ‘Toen al had ik een stukje ondernemerschap in me. Ik was in de weekenden ook bezig om auto’s te bekleden; voor mijn eigen klanten. Dat vond mijn baas niet helemaal de bedoeling en bracht mij in contact met een orthopedisch bedrijf. Daar begon ik met het maken van steunzolen. Van daaruit heb ik allerlei opleidingen en trainingen gevolgd, totdat ik uiteindelijk een leidinggevende functie had binnen het bedrijf. Zo ben ik in het vak gerold. Bij dit bedrijf heb ik veel geleerd en dat heeft zeer zeker bijgedragen aan wat Huub en ik nu met Heckert & van Lierop hebben neergezet.

In tegenstelling tot Johan startte Huub na een technische vooropleiding en militaire dienst direct als instrumentenmaker. ‘Destijds kwam je vooral bij toeval in dit beroep terecht. Het was vrijwel niet bekend. Toen ik aan het einde van mijn dienstperiode zat, moest ik een richting kiezen in wat ik wilde worden. Een collega was bezig met een opleiding voor tandtechnicus. Hij had een folder waar ook het beroep van orthopedisch instrumentenmaker werd beschreven. Het trok me wel aan. Ik ben gaan informeren waar ik een opleiding zou kunnen volgen. Ik kwam uit bij de Lucaskliniek in Hoensbroek, een revalidatiecentrum. Op zekere dag ben ik naar binnengestapt en heb gevraagd of er een opleidingsplaats beschikbaar was. Ik had geluk. In mijn tijd leerde je het vak via leer-/werkplekken. Dat betekende vier jaar een dag per week naar school en vier dagen per week de praktijk oefenen in de werkplaats. Pas na die vier jaar kwam je met klanten in contact. Zodoende leer je wel eerst alle kneepjes in het vak. Het is een echt ambacht. Je moet zien om te gaan met allerlei type materialen waaronder voornamelijk hout en aluminium. Kunststof was in mijn begintijd nog niet zo bekend.’

‘Huub en ik zijn dus beiden achter de werkbank begonnen. Allebei hebben we die passie om iets goeds, iets passends te maken. Vanachter de werkbank zijn we doorgeschoven naar de behandelkamer en uiteindelijk naar het ondernemerschap.’

 

De toekomst
De afgelopen 12,5 jaar zijn volgens Huub en Johan min of meer vanzelf gegaan. ‘Ons doel is altijd geweest onze klant goed te bedienen. En van het begin af aan zijn we het altijd heel erg eens geweest wat voor soort bedrijf we wilden zijn en vooral wat we voor onze klanten willen betekenen’, bekent Huub. En Johan vult aan: ‘Wat we in die 12,5 jaar wel hebben ontdekt, is dat planningen zelden gaan zoals je ze inzet. Steeds weer worden we verrast door omstandigheden, waar we zelf weinig vat op hebben. Met name veranderingen in de gezondheidszorg.’

Ten opzichte van 12,5 jaar geleden zijn er zeker wel veranderingen. Huub vertelt: ‘Klanten zijn kritischer en verwachten veel meer. Zij komen vaak al goed geïnformeerd – via internet – naar je toe. De verwachtingen liggen hoog. Dan moet je mensen ook wel eens remmen in wat ze willen. Op internet lees je de mooie verhalen en successtory’s. Maar niet alles kan bij iedereen. Protheses en ortheses zijn vaak ontzettend kostbaar en klanten begrijpen niet altijd waarom niet alles wordt vergoed. Die hoge verwachtingen tegenover veranderende regels maken het in sommige gevallen wel eens een lastig pad om te gaan. In mijn begintijd waren verwachtingen lager. Er kon minder en een klant was al heel blij als hij een paar passen kon lopen.’

Ontwikkelingen in de techniek gaan in een snel tempo verder. ‘En ze komen zeker ten goede van de klant’, benadrukt Johan. ‘Protheses en ortheses zijn vele malen geavanceerder. Het geeft nog meer voldoening wat je maakt. Een hulpmiddel kun je nog beter laten aansluiten op de behoeftes van de klant. Vroeger was het al heel wat als je iemand kon helpen, waardoor hij weer kon staan of kon lopen. Nu kun je verder kijken: wil iemand weer graag fietsen, hardlopen of de bergen in? De mogelijkheden zijn er. Ook de ontwikkelingen in het 3D printen en scannen zullen veel brengen en effect hebben op de mogelijkheden in wat we kunnen maken voor de klant.’

Hongerige ambitie
Johan en Huub kijken vol trots naar hun team. Relatief jong maar zeer ambitieus en hongerig naar nieuwe kennis en technieken in het vak en de omgeving waarin zij werken. ‘Een jaar of vier geleden waren zij nog onervaren te noemen. Nu zijn ze vakvolwassen en staan ze bovenaan de pickorde als het gaat om het behandelaarschap in het zuiden van Nederland. Ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Fantastisch om te zien. En die kant hopen we ook onze jonge aanwas in te begeleiden. Bij ons start iedereen in de werkplaats. Net zoals Huub en ik vroeger zelf zijn gestart. Ook al heb je een HBO-opleiding. Onze vereiste is dat je eerst een paar jaar meedraait in het productieproces en dat je van daaruit eventueel doorstroomt naar de behandelkamers. Want in de werkplaats begint het allemaal. We selecteren dan ook echt op mensen die daarvoor willen gaan. Omdat wij in de revalidatie-omgeving werken krijg je als behandelaar vaak mensen die maatwerk vragen. De zorgvraag in deze omgeving is complex en vaak niet met een confectievoorziening op te lossen. En hoe kun je van iemand met alleen de theorie verwachten dat ze maatwerk kunnen adviseren, dat ze iets kunnen bedenken als ze weinig ervaring hebben hoe het te produceren? Als je eerst een paar jaar in de werkplaats werkt, maak je deel uit van dat team en weet je ook hoe het daar gaat. Je spreekt elkaars taal; binnen-/buitendienst krijgt dan een heel andere dimensie. Als team ben je dan in staat over en weer kritische vragen te stellen. Mensen uit de productie bekijken instrumenten vanuit een ander referentiekader dan de behandelaars. Voeg die twee werelden bij elkaar dan krijg je een heel waardevolle kruisbestuiving. We zijn trots op ons team. Op hoe zij meehelpen Heckert & van Lierop de komende 12,5 jaar, evenals de achterliggende 12,5 jaar, te laten groeien en bloeien. Daar hebben we alle vertrouwen in.’

Dit interview is opgetekend door Anita Toes.

Bewegingsvisie
Heckert & van Lierop is onderdeel van Bewegingsvisie. Een platform van veertien toppers in orthopedische zorg en techniek die gezamenlijk optrekken. Belangrijk kenmerk is de persoonlijke aanpak in het kiezen en aanmeten van de hulpmiddelen. Voor de toekomstvisie en toekomstbestendigheid van Heckert & van Lierop is dit platform van groot belang. Daarnaast worden gezamenlijk contracten met verzekeraars afgesloten, inkopen gedaan, investeringen op het gebied van ICT & automatisering en het beheer voor kwaliteits- en managementsystemen. Deze vier pilaren zorgen ervoor dat ieder lid sterk staat in onderhandelingen en ontwikkelingen.

Deze blogs zijn mogelijk
ook interessant voor jou