Vergoedingen

Afhankelijk van het advies en het product zijn er diverse mogelijkheden voor een vergoeding. Wij zetten deze graag voor u op een rij:

  • Zorgverzekeraar
  • Werkgever
  • UWV
  • Belastingdienst
  • Bijzondere bijstand

Zorgverzekeraar

Heckert en van Lierop heeft samenwerkingsovereenkomsten met alle zorgverzekeraars. In deze overeenkomsten staan de vergoedingen voor de voorgeschreven hulpmiddelen omschreven.

Belangrijk hierbij is een medische indicatie. Uw arts of specialist zorgt voor de aanvraag van uw indicatiestelling, zodat u in aanmerking kunt komen voor vergoeding van het product dat u nodig heeft. Samen met u, en in overleg met de arts of specialist, zorgt de zorgconsulent ervoor dat de juiste productkeuze wordt gemaakt.

Afhankelijk van de wettelijke regels en uw polisvoorwaarden maakt de zorgconsulent samen met u of met uw zorgverzekeraar de financiële afhandeling in orde. Alleen hulpmiddelen voor langdurig, dagelijks gebruik komen voor vergoeding in aanmerking. Het is mogelijk dat de zorgverzekeraar het eigen risico nog met u verrekent.

Werkgever

Indien u een hulpmiddel nodig heeft om op uw werk beter of pijnvrij te kunnen presteren, is het in het belang van de werkgever dat u deze voorziening draagt. Vaak hebben werkgevers hier een budget voor of zijn zij hiervoor verzekerd. Onze zorgconsulenten kijken samen met u wat mogelijk is. Artikelen die hoofdzakelijk noodzakelijk zijn voor uw werk zijn dan ook niet voor rekening van uw zorgverzekeraar maar voor uw werkgever. Om de aanvraag in te sturen via uw werkgever dient u de volgende gegevens te verzamelen:

  • Bedrijfsnaam
  • Naam contactpersoon met zijn/haar functie
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres van het bedrijf

UWV

Naast uw werkgever is ook UWV erop gericht u zo lang en gezond mogelijk aan het werk te houden. Via UWV kunt u een aanvraag doen voor voorzieningen bij een visuele, auditieve of motorische handicap.

Via de website van UWV kunt u een aanvraagformulier downloaden, dat u samen met uw werkgever of onze zorgconsulent kunt invullen. Uiteindelijk bepaalt UWV of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Belastingdienst

Als de zorgverzekeraar of uw werkgever het door u gewenste artikel niet vergoedt, krijgt u van Heckert en van Lierop een officiële factuur. Deze kunt u, indien u meerdere kosten heeft, indienen bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe u dit kunt doen.

Bijzondere bijstand

Indien u geen werkgever heeft en u ontvangt een uitkering, kunt u bij de uitkeringsinstantie om bijzondere bijstand vragen. Met de indicatie van uw arts, medisch specialist of therapeut kijken onze zorgconsulenten samen met u wat er mogelijk is. U krijgt dan een offerte van het benodigde artikel. De uitkeringsinstantie van uw gemeente bepaalt hoeveel zij hiervan vergoeden. Dit verschilt per gemeente.

Ons direct bellen